Ook

Inleiding tot planttekorte


Inleiding tot planttekorte


Plante, soos alle lewende organismes, het die bydrae van verskillende voedingselemente nodig om te groei en te ontwikkel, asook behoorlike besproeiing en beligting.
Elke chemiese element moet volgens die regte hoeveelhede aangewend word: sommige daarvan is in die groter mate nodig vir die plant en word dus makroelemente genoem, byvoorbeeld stikstof, fosfor en kalium. Ander dien in plaas daarvan in kleiner hoeveelhede, soos yster, en word mikroelemente genoem. 'N Fundamentele operasie wat vooraf uitgevoer moet word, is die erkenning van die simptome van tekortkominge, wat verwar kan word met dié van sommige siektes. Dit is dus noodsaaklik om te leer om die tipiese simptome van tekortkominge te onderskei, om sodoende korrek in te gryp om die optimale situasie vir die lewe en ontwikkeling van die plant te herbalanseer. Natuurlik is die meganisme nie so outomaties nie, want plante is in elk geval komplekse lewende organismes en die gebrek aan 'n element kan bepaal word deur 'n veelvoud van oorsake, waaronder daar ook siektes of tekorte en oorskot aan ander elemente kan bestaan: in elk In die geval is die goue reël om in gedagte te hou die kennis van die eienskappe en behoeftes van die plante waarmee ons te doen het, om ook vooraf op 'n korrekte manier in te gryp.